خرید فایل( بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی)

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی در استان اردبیل

مقدمه

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواد

ادامه مطلب